June 15, 2021

Virkistyskohdetietoa sisältävässä Virma Kartta -verkkosovelluksessa hyödynnetty OskariRPC-toiminnallisuutta

(Finnish language version only)

Varsinais-Suomen virkistyskohteita ja -reittejä on viime vuosien aikana koottu digitaaliseksi aineistoksi Varsinais-Suomen liiton ylläpitämään karttapohjaiseen Virma Ylläpito -palveluun. Palvelu ei kuitenkaan ole mahdollistanut mobiilikäyttöä, vaan se on tarkoitettu lähinnä ylläpitoon tai kohteiden tarkasteluun. Tähän on nyt tullut kaivattu muutos: samaa Virma-aineistoa hyödyntäen on kehitetty täysin uusi karttapalvelu, Virma Kartta. Se on optimoitu erityisesti mobiilikäyttöön eli tietoja voi hyödyntää käyttäjäystävällisesti myös maastossa älypuhelimen avulla!

Virma Kartta on täysin ilmainen ja suunniteltu erityisesti retkeilijöiden käyttöön. Palvelu mahdollistaa esimerkiksi oman sijainnin tai lähistöllä sijaitsevien matkailupalveluiden tarkastelun reitin varrella tai kohteen varustetason tarkastamisen. Karttapalveluun on koottu jo yli 1000 retkikohdetta Varsinais-Suomesta. Virkistyskohteiden ja -reittien visualisoinnissa on panostettu käyttäjäystävällisyyteen.

Virma Kartta on toteutettu verkkosovelluksena, eli karttapalvelua käytetään älypuhelimen selaimessa, eikä käyttäjän tarvitse ladata erillistä sovellusta. Toteutustavassa päädyttiin verkkosovellusratkaisuun muun muassa teknisen ylläpidon yksinkertaisuuden vuoksi. Sovellus on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistokehyksiä ja -kirjastoja hyödyntämällä. Sovelluslogiikka on tehty Javascriptillä käyttäen Vue.js sekä Vuetify -kirjastoja. Karttanäkymä puolestaan on toteutettu OskariRPC:llä. OskariRPC:hen päädyttiin muun muassa siksi, että sen kehittämisestä vastaavat pääosinsuomalaiset paikkatietoammattilaiset ja sen integraatio Lounaistiedon karttapalvelun kanssa helpottaa ylläpitoa huomattavasti.

Oskari-alusta mahdollistaa mobiilikäytön lisäksi myös monia muita ominaisuuksia. Se sisältää toimintoja niin perus- kuin ammattikäyttäjillekin: esimerkiksi karttajulkaisutoiminnon avulla Oskarista voi tehdä karttaupotuksia organisaatioiden verkkosivuille. Lounaistiedon karttapalvelusta voi Virma-aineistosta tehtäviin karttaupotuksiin liittää mukaan myös muita karttatasoja, kuten bussipysäkkidataa. Oskarin kartta-alustaa hyödynnetään Lounaistiedon alueellisen karttapalvelun lisäksi myös muun muassa kansallisessa Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa.

Virma-aineistolla on siis monta jakelukanavaa: se on saatavilla Virma Ylläpito -palvelun ja Virma Kartta -verkkosovelluksen lisäksi avoimena datana myös Lounaistiedon dataportaalin ja karttapalvelun kautta. Aineisto on täysin ilmaista, avointa ja kaikkien hyödynnettävissä. Sillä onkin monenlaista jatkokehittämispotentiaalia: koska sekä data että lähdekoodi on julkaistu avoimena, on niiden pohjalta mahdollista kehittää myös uusia sovelluksia tai laajentaa palvelua muihinkin maakuntiin.

Virma-palvelua kehitetään Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digisaapas) -hankkeessa, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hanke on kolmevuotinen ajalla 2020 –2022. Hankkeen toteuttajia ovat Lounaistiedon lisäksi Varsinais-Suomen liitto, Valonia, ProAgria Länsi-Suomi ja Maa- ja kotitalousnaiset sekä Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Tietotekniikan laitos. Hankkeen kohderyhminä ovat mm. kunnat, matkailutoimijat ja muut yritykset, yhdistykset, muut kohteiden ylläpitäjät sekä retkeilijät.